DOLFIN

Dolfin Belgian Raspberries White Chocolate

70g
$7.95
| /
Dolfin Belgian chocolate bar, new to the range of delicious Dolfin chocolates. This variety comprises dried raspberries in white chocolate.
Back